Sick of Will


can't ever win against my sin
i find i'm made of dust again
look away from evil desplays
shadows on your walls come from my eyes

if i could only be, if i could only be your master
you'll torture me until the die i die to you
if i could only learn to ignore myself and let you burn away,
save myself from your decay
leave me every time i'm up you come to hold me down, hold me
i see i've got nothing left to show you now show you
want to decide to commit willicide
i chew the chains i wrapped again
in my dream see what i've seen
the sun will dry you up and burn the dead awayCaptcha
Piosenkę Grammatrain Sick of Will przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sick of Will, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sick of Will. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grammatrain Sick of Will w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.