This Is Not Your Life


I don't understand you,
The way you disappear,
You don't understand me,
The way I keep us here

This is not your life,
I know how to do it on my own,
This is not your life

We were only children,
But you knew the game,
And you were busy feeling,
That someone had to take the blame

But I know how you're really,
When no one's around,
We were only children,
Looking to be found

This is not your life,
I know how to do it on my own
This is not your life,
I know how to do it on my own
This is not your life

Even after the fall,
No one ever seemed to care,
And now you come back to call,
And you want me to be here

I know how to do it on my own,
This is not your life,
I know how to do it on my own,
This is not your life,
And I know how to do it on my own,
And this is not your life,
I know how to do it on my own,
And this is not your life,
This is not yourCaptcha
Piosenkę Grammatrain This Is Not Your Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke This Is Not Your Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki This Is Not Your Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grammatrain This Is Not Your Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.