Day Of Mourning


Sadistic, killing of your mind
Pathetic, mutants in your brain

Damage, is already done
Failure, of the sacrifice
Confronting with your maker,
paranoid vision a dream
Flesh is dripping cold
Day of mourning

Death is on your back
Watching, the angels die
Altaer, the virgin's blood
Drips, on the floor

Praise your holy maker
Awaiting the hour of your death,
Create your own vision,
What will come after life
You feel no pain no more
Burn with me till your flesh drips away
Tortured bodies all around
Eternal hate inside your mind
Reborn to eternity, blessing your desire
Epidemic world outside, the change has begun

Sadistic, killing of your mind
pathetic, mutants in your brain

Damage, is already done
Failure, of the sacrifice
Confronting with your maker,
paranoid vision a dream
Flesh dripping cold
Day of mourningCaptcha
Piosenkę Grave Day Of Mourning przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Day Of Mourning, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Day Of Mourning. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave Day Of Mourning w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.