Extremely Rotten Flesh


Bodies rotting
faces dark
sent in forever fear
all your flesh will rot

Rotten corpse,
dead in cruelty and pain
to end up in this special way
Extremely rotten flesh

Trapped in a wooden case
slaughtered at birth you died
the fault of a deformed face
you have to die

Bodies rotting
faces dark
sent in forever fear
all your flesh will rot

Rotten corpse,
dead in cruelty and pain
to end up in this special way
Extremely rotten fleshCaptcha
Piosenkę Grave Extremely Rotten Flesh przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Extremely Rotten Flesh, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Extremely Rotten Flesh. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave Extremely Rotten Flesh w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.