I Need You


In the name of the father
In the name of the son
In the name of the holy ghost

Is that why you killed me
Well at least you tried
Tried to put me to rest
But I survived

I am your soul I am your master
You are my tool to bring disaster
You know I love you but that's a lie
I only need you to survive

Pray to your god, you pray as you spit red
Pray to your god, you god will fail and you
Will be dead

Try to ignore me but that won't do
I won't leave before I've killed you
In the name of the father
Your god is dead and I am the one

Pray toCaptcha
Piosenkę Grave I Need You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Need You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Need You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave I Need You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.