Inhuman


Walk the last steps of the face of the earth
Dismembered bodies, fallen victims of decay
Fallen from above, prophecy of death
Agonizing torment to wipe out the inhuman

Shattered shreds of life, tearing my inner side
Rise from the turf, as my guts regurge
Procession to the wise, gasping to survive
Mutilated stiffs, desecrating tombs

God of all life and humanity
Slayed by evil conspiracy
Putrefying all of the remaining life
Dismember his body as you watch

Shattered shreds of life, tearing my inner side
Rise from the turf, as my guts regurge
Procession to the wise, gasping to survive
Mutilated stiffs, desecrating tombs

Now you will die
As you take your final breath
Visions appear
From the darkest death

Walk the last steps of the face of the earth
Dismembered bodies, fallen victims of decay
Fallen from above, prophecy of death
Agonizing torment to wipe out the inhuman

Shattered shreds of life, tearing my inner side
Rise from the turf, as my guts regurge
Procession to the wise, gasping to survive
Mutilated stiffs, desecrating tombsCaptcha
Piosenkę Grave Inhuman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Inhuman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Inhuman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave Inhuman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.