Soulless


In my dominion I control the weak
And in vain in pain they turn the other cheek
I'm soulless
In my dominion I tear their soul apart
Pure eternal hate run through my soulless heart
I'm soulless
I'm soulless to the core, I'm 666
I am your death I am the crucifix
On which you are nailed
Their pain makes me strong
I breathe from their fear
I am the one man call wrong
I laugh at their ears
I live where angels cry
I make them suffer my sin
Screams released in agony
As I undress them from skin
In my dominion blood will always reign
I damn your soul to everlasting pain
I'm soulless
I'm soulless to the core, I'm 666
I am your death I am the crucifixCaptcha
Piosenkę Grave Soulless przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Soulless, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Soulless. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave Soulless w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.