Something To It


I'm sorry if i ruined your day
I really hope that you understand
I'm a million miles away
Looking for a place to land
My father phoned me yesterday
your time has come, well done my son
tried to think of what to say
when words can heed already gone
CHORUS:
I don't know how I got here
there must be something to it
I think I need some time alone
to work my way through it
the moon is in the sky tonight
not very warm but it sheds some light
ask me now and I just might
let the morning come and tell me if its right
CHORUS
soon initial bliss will pass
this precious time might be your last
Like dew upon the morning grass,
good intentions can vanish with the sun
I'm sorry if i ruined your day
I really hope that you understand
I'm a million miles away
looking for a place to land
I'm a million miles away
looking for a place to landCaptcha
Piosenkę Great Big Sea Something To It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Something To It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Something To It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great Big Sea Something To It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.