Deformed Imaginations


naked and pale are your words of salvation
drowned in fake presence , forever
a feeble atempt to evoke a reality
blindfolded from life , death haunts you down

injected by fear and created words
the hands of God strangles you
inhale his guidance , bow before him
obey , serve , adapt and die

mirror images of God
preaching
deformed imaginations
accepted

gathered throats , religiously cut
"marionettes kneel , question not"
stillborn sons , baptized
with empty eyes staring towards heaven

alike his words you?ll never be
stigmata wounds you?ll never see
thy precious horde will die with thee
everlasting flames , purgatory , burn with meCaptcha
Piosenkę Grief Of Emerald Deformed Imaginations przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deformed Imaginations, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deformed Imaginations. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grief Of Emerald Deformed Imaginations w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.