Point Of No Return


Started this life, I am the one to blame
Family comes second hand
Got to stop her now: for the future of man Point of no return
No more waiting from those who wants us well,
For they all know she has come too far
(They come) From far beyond the valleys,
Flies above the earth: Come across the river Point of no returnCaptcha
Piosenkę Guardians Of Time Point Of No Return przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Point Of No Return, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Point Of No Return. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Guardians Of Time Point Of No Return w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.