Respect the Architect


featuring Bahamadia

"So respect the architect" > BizMarkie (cut 3X)
"So respect the architect as I begin to build"

[Bahamadia]
I'm mystical don't be deceived by the visual
Visible preference is pure patent it back to metaphors
Greetin em Illa del style wild
Analyze my memoirs runnin on 8/4 poetic me ter
soarin way beyond
iambic pentameter or juvenile flam
Unsyncopated soul piercin earlobes and egos
my vocals read these thoughts - am I hardcore?
To the grain

[Guru]
Lame game plain Jane MC's can't approach these
I shake chumps like fleas, I hold the keys
to drive you, guide you, provide you
with the real joints, ahem I clear my throat of phlegm
The architect, selecting the blueprints
to rid the game of nuisance
Sucker reducin with the fusion
Rhymes solid like cement in my musical solution
Stackin concrete flows, look out below

"So respect the architect"
-> BizMarkie (cut 2X)Captcha
Piosenkę Guru Respect the Architect przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Respect the Architect, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Respect the Architect. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Guru Respect the Architect w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.