Tekst piosenki Guster: Jesus On The Radio (Daddy On The Phone)

Jesus On The Radio (Daddy On The Phone)


5 am, March 16
Jesus on the radio
You took a photograph of me
on your yellow bucket seat
Its too high, its too wide
You're so low you don't know
To get through, to go around
So don't look back
There ain't nothing there to see
Was once like you
Can't say I recognize that face
in that picture that you keep
Its too high, its too wide
You're so low you don't know
To get through, to go around
To get through, to go aroundCaptcha
Piosenkę Guster Jesus On The Radio (Daddy On The Phone) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jesus On The Radio (Daddy On The Phone), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jesus On The Radio (Daddy On The Phone). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Guster Jesus On The Radio (Daddy On The Phone) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.