You'll Never Get Away From Me


Herbie, why don't you get angry on the outside
Instead of letting it settle in your stomach?
I'm afraid, of me? Of me, what do you mean?
If ever let loose, it'll end with me picking up and walking
Only around the block, no, don't say that

You'll never get away from me
You can climb the tallest tree I'll be there somehow
True, you could say, "Hey, here's your hat"
But a little thing like that couldn't stop me now

I couldn't get away from you
Even if you told me to, so go on and try
Just try and you're gonna see
How you're gonna not at all get away from me

Rose, I love you but don't count your chickens
Come dance with me
I warn you that I'm no Boy Scout
Relax awhile, come dance with me

So don't think that I'm easy pickin', the music's so nice
Rose, 'cause I just may some day pick up and pack out
Oh, no you won't, no, not a chance
No arguments, shut up and dance

You'll never get away from me
You can climb the tallest tree, I'll be there somehow
True, you can say, "Hey, here's your hat"
But a little thing like that couldn't stop me now

I couldn't get away from you
Even if I wanted to, well go on and try
Just try and you're gonna see
(Ah Rose, ah Rose)
How you're gonna not at all get away from meCaptcha
Piosenkę Gypsy You'll Never Get Away From Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You'll Never Get Away From Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You'll Never Get Away From Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gypsy You'll Never Get Away From Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.