I Wish I Did


Truly drunk enough to talk to you,
We sat until 4AM, flicking through an atlas
Comparing destinations repeating conversations

For you I'll stay awake, awake
For this I'll stay awake, awake

Pins and needles in my arm that you're leaning on
Comfort? There is none, at least we're touching
Drinking to every sunset, we were sleeping through every sunrise

For you I'll stay awake, awake
For this I'll stay awake, awake

Drinking to every sunset, we were sleeping through every sunrise
For you I'll stay awake, awake
For this I'll stay awake, awake

For you I'll stay awake
For this I'll stay awake
For this I'll stay for
You I'll stay awake for you
I'll stay awake for this I'll stayCaptcha
Piosenkę Gyroscope I Wish I Did przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Wish I Did, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Wish I Did. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gyroscope I Wish I Did w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.