Safe Forever


Quit analysing everything I say,
Stop policing me,
Ooo Ooo, Ooo Ooo
You have nothing on me,
Blank page, funny that,
Ooo Ooo, Ooo Ooo

Do you remember every word I say,
Essentially, yes,
Ooo Ooo, Ooo Ooo
Now stare right back at me,
Blank faced, figured that,
Ooo Ooo, Ooo Ooo

Did it for you girl, Did it for you,
Did it for you, Did it for,
(X2)

Ooo Ooo, Ooo Ooo
Ooo Ooo, Ooo Ooo

Did it for you girl, Did it for you,
Did it for you, Did it for,
(X2)

Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
(Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Safe Forever, Forever
Forever!)

Did it for you girl, Did it for you,
Did it for you, Did it for,
(X2)







Captcha
Piosenkę Gyroscope Safe Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Safe Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Safe Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gyroscope Safe Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.