H-Blockx


Did you see my mother walking round the blocks?
Did you see them nasty boys looting the lots?
Did they ever miss you or did they even kiss you?
Or is the only thing you see Britain's milita?

If you smell that air
You can feel the flair
And the people that rock
Live in an H-Block

Chorus:
H-(H)-B-(B) H-B-L-O-C-K-X - H-BLOCKX

H-Blockx, that's the name
We give credit to the people who can feel the pain
Of aggression, supression and brutality
Who live in an H-shaped home of insanity

If you smell that air
You can feel the flair
And the people that rock
Live in an H-Block

Chorus:Captcha
Piosenkę H Blockx H-Blockx przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke H-Blockx, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki H-Blockx. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H Blockx H-Blockx w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.