Move


I was sitting at my desk, I was a little depressed,
my nerves laid back, I was busy stressed,
messed up in the club with the girlies bt
u I think about, think about, think about yoooo
and I couldn't stay alone I couldn't stay at home
so I thought about it, talked about it on my microphone,
cause the plight that I have is to make the people groove
the plight that I have is to make the people move
what you wanna do, what do to groove what you want,
what you want, what you want - MOVE

Chorus:
Move Ya, Move Move Ya,

Move I said, move I said, move and go ahead
cause if we drop that beat, you gotta feel that treat-
ment by the bass, by the drums in your face
wanna see your left hand wanna see your right hand
still u gotta know we are a live bad band
move to the rytm, move, move to the rhyme,
you can see it, you can feel it, you can hear it in the streets
step one to the front step two to the back
move I said, move I said, move and go ahead, Fred!

Chorus

Gonna make you moveCaptcha
Piosenkę H Blockx Move przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Move, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Move. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H Blockx Move w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.