Wake Up


Wake up, don't give up
Get off your knees
It's your last chance
Or will you
Blame it all on circumstance
Where will you go?
When times are slow
And your still
Waiting for your next command
Waiting for your next command
Never gave your dreams a chance
Blamed it all on circumstance
Wake up, don't give upCaptcha
Piosenkę H2O Wake Up przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wake Up, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wake Up. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H2O Wake Up w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.