In The Words Of The Profit


[Music - Lorenzo]
[Lyrics - Tecchio]

In The Words Of The Profit

Fly out of this world we're on, you'll get a global point of view
Altered consciousness gives a perspective that's untrue

Too late to stop it
It all went wrong
Could not prevent it
With just a song

No profit and no return from the abyss you fell into
This planet is fine for some but that was not the case for you

Too late to stop it
It all went wrong
Could not prevent it
With just a song

In The Words Of The ProfitCaptcha
Piosenkę Hades In The Words Of The Profit przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Words Of The Profit, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Words Of The Profit. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hades In The Words Of The Profit w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.