Legal Tender


In God we trust
But You're not God
You make and break all the rules
Land of the free
But nothings free
'Cause even when you win you lose
LEGAL TENDER
Resist success
You know you'll have to pay the price
It makes no cents
For all thats wrong, we'll make it right
LEGAL TENDER

Monopolies
Supposed non-existent through the land
Democracy
Tell me why we never had a chance
LEGAL TENDER
LEGAL TENDERCaptcha
Piosenkę Hades Legal Tender przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Legal Tender, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Legal Tender. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hades Legal Tender w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.