Touch Of Your Lips


The Touch Of Your Lips
Hal Kemp

The touch of your lips upon my brow;
Your lips that are cool and sweet
Such tenderness lies in their soft caress
My heart forgets to beat
The touch of your hands upon my head,
The love in your eyes a shine;
And now, at last, the moment devine,
The touch of your lips on mineCaptcha
Piosenkę Hal Kemp Touch Of Your Lips przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Touch Of Your Lips, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Touch Of Your Lips. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hal Kemp Touch Of Your Lips w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.