Sydney


So tell me now, what do I have to do
Say things that will get though to you
I cross my fingers and I'll pray for you
To somehow see the sign
Call me more convinced, say there's a way to cure this lonliness
With common sense

If I could be anything, I would be medication for you
And everything that you've done wrong
If i could be anything, I would be one medal of honor,
For you and everything that you've done right

Call me pathetic, call me what you will,
Just please don't leave my side
You're so medicated
You don't even remember my name
Well I'll bite my fingernails until it hurts no more
To dig you out, to dig you out

If I could be anything, I would be medication for you
And everything that you've done wrong
If i could be anything, I would be one medal of honor,
For you and everything that you've done right

Today, I want to forget,
I'd rather open up this casket and jump inside
Sleep under the stars with you tonight
I'd rather be below than ever be without you
A funeral can make it hard to breathe
They're few and far between
The days are seeming shoter, the nights seem so much longer
I'm laying here when I could be there with you

I bite my fingernails until it hurts no more
To dig you out
To dig you out

If I could be anything, I would be medication for you
And everything that you've done wrong
If i could be anything, I would be one medal of honor,
For you and everything,
For you and everythingCaptcha
Piosenkę Halifax Sydney przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sydney, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sydney. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halifax Sydney w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.