Jackie Chan


i met this boy and i thought he liked me
i met him at this punk rock show last week
his friends had said i was pretty and sweet
we went to in 'n out and had a couple drinks

but we lost in contact
now we can't get together
and go to any more punk shows
and hang right afterwards

many days have passed and i'm so blue and sad
this boy had drop kicked me and he was pretty rad
his moves were slick and fine and he was on my mind
you'd be so jealous 'cause i am with this guy
you'd be so jealous 'cause he can kick real high

i asked his name and he said he's jackie chanCaptcha
Piosenkę Halo Friendlies Jackie Chan przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jackie Chan, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jackie Chan. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halo Friendlies Jackie Chan w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.