Unsaid Goodbyes


wasn't such a bad time for us
cause we were young
i think about the good times
driving under moonlight
low tides and lullabyes
do you remember it too

and i was on the telephone
telling you to come home and settle the score
didn't i try and tell you of passing time
and unsaid goodbyes

sitting in the back seat of life
joy ride
we know we couldn't get bored
following our dreams down the path of life
and we don't know
what do we do when we get there

and i was on the seventh floor
shouting at the window let's settle the score
didn't i try and tell you of passing time
and unsaid goodbyes

and i was on the telephone
telling you i'll be home to settle the score
didn't i try and tell you of passing time
and unsaid goodbyes
goodbyes
goodbyeCaptcha
Piosenkę Halo Friendlies Unsaid Goodbyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Unsaid Goodbyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Unsaid Goodbyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halo Friendlies Unsaid Goodbyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.