Bluebird Island


My ship set sail to Bluebird Island
And slowly drifted out to sea
Her silver sails to cross the ocean
My lover's lonely heart set free

Then out across the waves
The bluebirds came one day
Out o'er the silver sea
Your message brought to me
To sail my ship of love along the moonlit bay
And anchor in the harbor of your heart

The trade winds there on Bluebird Island
Soon dried her lonely tears away
The treasure I found broken hearted
Was locked within my heart to stayCaptcha
Piosenkę Hank Snow Bluebird Island przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bluebird Island, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bluebird Island. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Snow Bluebird Island w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.