I'm Movin' On


That big eight wheeler a rollin' down the track
Means your true lovin' daddy ain't comin' back
'Cause I'm movin' on, I'll soon be gone
You were flyin' too high for my little old sky, so I'm movin' on

That big loud whistle as it blew and blew
Said hello to the Southland, we're comin' to you
And we're movin' on, oh, hear my song
You had the laugh on me but I've set you free and I'm movin' on

--- Instrumental ---

Mister fireman won't you please listen to me
'Cause I got a pretty mama in Tennessee
Keep movin' me on, keep rollin' on
So shovel the coal, let this rattle a roll and keep movin' me on

Mister engineer take that throttle in hand
This rattler's the fastest in the southern land
And keep movin' me on, keep rollin' on
You're gonna ease my mind, put me there on time and keep rollin' on

--- Instrumental ---

I warned you baby from time to time
But you just wouldn't listen or pay me no mind
Now I'm movin' on, I'll soon be gone
You have broken your vow and it's all over now so I'm movin' on

You switched your engine now I ain't got time
For a triflin' woman on my main line
'Cause I'm movin' on, I'm rollin' on
I've warned you twice, now you can settle the price 'cause I'm movin' on

But some day baby when you've had your play
You're gonna want your daddy but your daddy will say
Keep movin' on, stayed away too long
I'm through with you, too bad you're blue, keep movin' onCaptcha
Piosenkę Hank Snow I'm Movin' On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm Movin' On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm Movin' On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Snow I'm Movin' On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.