Lonely Train


Lonely train, lonely train, take me through the lonely rain
Take me where all broken hearts belong
By your tracks, lonely tracks, there must be some lonely shack
I can stay till all my heartaches gone

Lonely train stop for me
Down in lonesome valley for that's where I'll be
Lonely train, lonely train, all that I have left is pain
On the lonely train of memory

--- Instrumental ---

Once I had everything, everything that made me sing
And the love I thought would never end
But someone came along, stole my girl and stole my son
And my heart has never sung again

So lonely train stop for me
Down in lonesome valley for that's where I'll be
Lonely train, lonely train, all that I have left is pain
On the lonely train of memoryCaptcha
Piosenkę Hank Snow Lonely Train przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lonely Train, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lonely Train. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Snow Lonely Train w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.