Six Days On The Road


Well I pulled outta Pittsburgh a rollin' down that Eastern Sea board
I got my diesel wound up and she's a runnin' like a never before
There's a speed zone ahead alright I don't see a cop in sight
Six days on the road and I'm a gonna make it home tonight
I got ten forward gears and my George overdrive
I'm takin' little white pills and my eyes are open wide
I just passed a Jimmy in white I been passin' everything in sight
Six days on the road and I'm a gonna make it home tonight
Well it seems like a month since I kissed my baby goodbye
I could have a lotta women but I'm not like that sort of a guy
I could find one to hold me tight but I could never make believe it's alright
Six days on the road and I'm a gonna make it home tonight
[ acguitar ]
Well the ICC is checkin' on down the line
I'm a little overweight and my log's three days behind
But nothin' bothers me tonight I could dodge all the scales alright
Six days on the road and I'm a gonna make it home tonight
Well my rig's a little old but that don't mean she's slow
There's a flame from my stack and that smoke's some blowin' like it's cold
My hometown's a comin' in sight if you think I'm happy you're right
Six days on the road and I'm a gonna make it home tonightCaptcha
Piosenkę Hank Snow Six Days On The Road przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Six Days On The Road, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Six Days On The Road. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Snow Six Days On The Road w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.