Man Is On His Own


When a man leaves his home and walks out in this world alone
Leaves behind all the friends that he's known then a man is on his own

I walk through the night through the cold and the sight of a tombstone chills my soul
My mother's name is carved there in the stone
I would have been here long before if I had known
I don't know where my life's road will end this guitar is my only true friend
It takes the place of love I've never known it reminds me that I am on my own
When a man leaves his home
Then a man is on his ownCaptcha
Piosenkę Hank Williams, Jr. Man Is On His Own przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Man Is On His Own, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Man Is On His Own. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Williams, Jr. Man Is On His Own w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.