Tekst piosenki Harvey Danger: Danger Danger - Crazy Nites

Danger Danger - Crazy Nites


Danger Danger
Crazy Nites

Me and the boys are goin' out tonite
Gonna start a little trouble in town
'Cause it's alright, yeah it's alright!
Got my 350 Chevy with four on the floor
Love to hear the sound
Of the engine's roar
What a feelin'
What a feelin'

Cruisin' down the boulevard
Searchin' for the queen of hearts
Lookin' for some action
Whoa oh ooh whoa oh

Just another crazy nite
Havin' such a good time
We'll forget the mornin' after
Just another crazy nite
Flirtin' with disater
But if feels so right
Oh yeah! Just another crazy nite

All day long I hear the same 'ol thing
Get a haircut boy and grow up!
But I ain't gonna change
Not for anyone!

'Cause we look so cool
In our torn blue jeans
Holes in the pockets
Where our money used to be
No it don't come cheap

Livin' on a broken dream
Hangin' on to 17
Gonna make it last forever
Whoa oh ooh whoa oh

Just another crazy nite
Havin' such a good time
We'll forget the mornin' after
Just another crazy nite
Flirtin' with disater
But if feels so right
Oh yeah! Just another crazy nite

Livin' on a broken dream
Hangin' on to 17
Gonna make it last forever

Just another crazy nite
Havin' such a good time
We'll forget the mornin' after
Just another crazy nite
Flirtin' with disater
But if feels so right
Oh yeah! Just another crazy nite

Crazy nitesCaptcha
Piosenkę Harvey Danger Danger Danger - Crazy Nites przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Danger Danger - Crazy Nites, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Danger Danger - Crazy Nites. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harvey Danger Danger Danger - Crazy Nites w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.