Defrocked


Away from order, but mind the border
I can't bear another perfect sunrise
A wretch like me, before sleeping
Give me haze displays for days and days on end

We'll find direction, exit place
Insert a fractured space of
A bird or something else with wings
To make the guests unsettled when you say

"Try to be true to what teachers taught you"
A solitary music for the lonely

I know my place is in between my graces left unseen
Clouds blocking the light, that's alright
Thugs stole my shadow and left me
Defrocked, defrocked, blocked, sent before my time
Clouds blocking the light, that's alright
Thugs stole my shadow

It's the global block rising--a chemical flaw

An infiltration, congratulations
The domination, congratulations
The saturation, the temporary fascination
Everything turns awayCaptcha
Piosenkę Harvey Danger Defrocked przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Defrocked, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Defrocked. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harvey Danger Defrocked w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.