Happiness Writes White


Ariella, 7:30 I don't want to get up yet
Listen to the morning music cursing the alarm you set
As you know I've never been a praying man
I don't need a God to make me feel alright
But if you wonder why I never wrote you a song
It's because happiness writes white

I tried to put it into words, but the words just sound like mistakes
I tried to find a set of chords, but you know how long that takes me
I can't trust my fingers, I can't trust my tongue
The work is too important and we're no longer young after all
When I consider what you put up with I'm amazed you still have skin
When I consider what you mean to me it's everything
It's everything

Ariella, 11:30 I don't want to go to sleep
Turn the TV off already curse the hours we have to keep
As you know I've never been a confident man
I've been in the tall grass all my life
Until you came along now there's one less thing wrong
Even though happiness writes white

I know happiness writes white
I know happiness writes white
I know happiness writes white
I know happiness writes white
I know hapinesss writes white

(are you sleeping?)Captcha
Piosenkę Harvey Danger Happiness Writes White przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Happiness Writes White, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Happiness Writes White. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harvey Danger Happiness Writes White w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.