Incommunicado


I wish the words would fail me just for once
(Just once)
Keep in incommunicado
(You don't say a word)
Look for the present tense
And come to my senses
(Come pick me up)
Just like a despera-a-ado
(A-a-ado)
I talked for twenty minutes
By the time the party ended you'd forgotten
I'm still thinking about it
Five years later

You spoke an unfamiliar dialect
(Comme ca?)
Two and a half months over
(Over)
Next think I knew someone had called for the check
(Check please)
And you were gone before I turned it over
I dreamed we were alone all night
In a house made out of beds
And nothing happened
I think about it every time I see you
That's when I try to remember
There were never any terms we could agree to
Now can I please have a moment of your time?
(Can I please have a moment of your time?)
For I have the strength to change my mind
(Read my mind)Captcha
Piosenkę Harvey Danger Incommunicado przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Incommunicado, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Incommunicado. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harvey Danger Incommunicado w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.