Tekst piosenki Heaven Shall Burn: The Drowned And The Saven

The Drowned And The Saven


Tell me what is left from life, if no sunrise lights your world?
Can't believe you've been through all this pain,
All this pain I know your eyes saw the same sky as i see today,
You smelled the leaves, you felt the wind
I know they imprisoned your body, but how could they subdue your thoughts?
I know about the drowned and the saved
Where will be my side
Whose decision marks my path
Will i ever know the end I die again
Now i'm one of you
No dream, that keeps me alive, no warmth reaches my skin
Their methods broke into my brain,
Took away my existence and even my name, reduced me to numbers
When will this killingmachine breaking my spine?
I know millions walk in and just a few will leave it behind
I've got no more power, I've got no more power
Hope dies together with feelings, it doesn´t hurt anymore I know I'm one of the drownedCaptcha
Piosenkę Heaven Shall Burn The Drowned And The Saven przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Drowned And The Saven, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Drowned And The Saven. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Heaven Shall Burn The Drowned And The Saven w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.