ADIOS MUJER


I will remember every single smile you gave to me
and how your body trembled by my side,
I will recall this magic night together
and how you tasted when you kissed me goodbye

Adios mujer, I will cing to this moment forever
because we won?t share any future at all
but in my dreams our lips will be coming together
Adios mujer, I have to leave you hereCaptcha
Piosenkę Helmut Lotti ADIOS MUJER przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke ADIOS MUJER, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki ADIOS MUJER. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Helmut Lotti ADIOS MUJER w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.