Greensleeves


Alas, my love, you do me wrong,
To cast me off discourteously
For I have loved you oh so long,
Delighting in your company
Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves
Your vows you've broken, like my heart,
Oh, why did you so enrapture me?
Now I remain in a world apart,
But my heart is still in captivity
Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves
Well, I will pray to God on high,
That you may see my constancy,
For I am still thy lover true,
Come once again and love me
Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves
Who but my lady greensleevesCaptcha
Piosenkę Helmut Lotti Greensleeves przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Greensleeves, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Greensleeves. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Helmut Lotti Greensleeves w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.