Hold Me Tight


"Hold me tight I need you to stay
With me till the morning light
Hold me tght and don't go away
For this is a magic night

We both knew this moment had to come
Right from the start
And my minds been beaten by the beating on my heart
Darling tell me why there's an angel like you
You have make me fly to a heaven so blue

Lying with your head on my chest
You must hear a heart that sings
How I pay this moment will last
Who knows what tomorrow brings?

Now you gave me everything that I have been
Dreaming of
How canI survive without your warm and tender love?
Darling tell me why there's an angel like you
You have make me fly to a heaven so blue

Hold me tight I need you to stay
Forever, so hold me tight
Hold me tight and don't go away
"?cause after this magic night
I cannot be the man
That I was before
For you made me want more
So darling hold me tight!"Captcha
Piosenkę Helmut Lotti Hold Me Tight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hold Me Tight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hold Me Tight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Helmut Lotti Hold Me Tight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.