Ei


Ik ben maar een jongen
Die zingt wat hij voelt
En zich afvraagt wat hij bedoelt
Het leven, dat kent zo zijn ups en zijn downs
Ook al denkt men van niet
Of van wel
Een jong in het ei
Als een vogel zo vrij
Voelt zich blij
Ook al istie een ei
En ik ben maar een jongen
Die zingt wat hij voelt
En zich afvraagt wat hij nu eigenlijk bedoeltCaptcha
Piosenkę Herman Finkers Ei przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ei, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ei. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Herman Finkers Ei w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.