Que Sera Sera


When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me

CHORUS
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que Sera, Sera
What will be, will be

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said

Hey! what're you gonna say?
Hey! What're you gonna say?

CHORUS (2x)
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
What will be, will be
Que sera, sera

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly
CHORUS
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que Sera, Sera
What will be, will beCaptcha
Piosenkę Hermes House Band Que Sera Sera przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Que Sera Sera, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Que Sera Sera. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hermes House Band Que Sera Sera w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.