Stay Gold


my life is a normal life
working day to day
no one knows my broken dream
I forgot it long ago
I tried to live a fantasy
I was just too young
In those days you were with me
the memory makes me smile

(chorus)

I won't forget
when you said to me "stay gold"
I won't forget
always in my heart "stay gold"

it was such a lonely time
after you were gone
you left me so suddenly
that was how you showed your love
now I see the real meaning of your words
they showed me the way to laugh
though your way was awkward

(chorus)Captcha
Piosenkę Hi-Standard Stay Gold przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stay Gold, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stay Gold. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hi-Standard Stay Gold w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.