Tekst piosenki Hi-Standard: Tell Me Something, Happy News

Tell Me Something, Happy News


I read the newspaper by chance one day at breakfast
What a terrible sad story, a bloody murder case
I'm sorry to say this but I just had to laugh
"How silly", what's the next story?

Tell me something, happy news!
What the hell is wrong with this world now?
Tell me something, happy new!
I'm in a crazy world

"Oh my God! Gonna be late for my dumb class
Should I quit school?
Ohthe chime is ringing!"
Good morning teacher and my friends,
did you have a good dream last night?
Enough of teacher's preaching,
let's go out, skip from this room
Can't keep being quiet!
???ause I'm in a crazy

Tell me something, happy news!
What the hell is wrong with this world now?
Tell me something, happy new! I'm in a crazy world

Tell me something, happy news!
What the hell is wrong with this world now?
Tell me something, happy new! I'm in a crazy world

Tell me something, happy new (repeat)
I'm in a crazy worldCaptcha
Piosenkę Hi-Standard Tell Me Something, Happy News przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tell Me Something, Happy News, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tell Me Something, Happy News. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hi-Standard Tell Me Something, Happy News w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.