Hosanna


I see the King of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes

I see His love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing

Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest

I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith

And I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees

Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest

Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like You have loved me

Break my heart from what breaks Yours
Everything I am for Your kingdom's cause
As I walk from nothing to eternity

Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest

Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, Hosanna
Hosanna in the highest

Hosanna in the highest
Hosanna in the highest
Hosanna in the highestCaptcha
Piosenkę Hillsong Hosanna przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hosanna, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hosanna. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hillsong Hosanna w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.