Tekst piosenki H.I.M. (His Infernal Majesty): Solitary Man

Solitary Man


Belinda was mine 'til the time
that I found her holdin'
Jim and lovin' him

Then Sue came along,
loved me strong,
that's what I thought,
but me and Sue,
that died, too

Don't know that I will
but until I can find me,
a girl who'll stay and
won't play games behind me

I'll be what I am,
a solitary man,
a solitary man

I've had it to here - being where love's a small word,
a part time thing, a paper ring
I know it's been done
havin' one girl who loves you,
right or wrong,
weak or strong

Don't know that I will
but until I can find me,
a girl who'll stay and
won't play games behind me

I'll be what I am,
a solitary man,
a solitary manCaptcha
Piosenkę H.I.M. (His Infernal Majesty) Solitary Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Solitary Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Solitary Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H.I.M. (His Infernal Majesty) Solitary Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.