Take Me Down


(Holly Williams)

It's a dead end road and I'm fully aware
You got me there, It got me to you
Baby I could do better but I don't care
It's all the same when it's killing you

Please don't leave me, though my heart is black and blue
My love, deceive me
I'll believe you
Take Me Down

It's a naive world who loves the pain
The more it hurts, the more we gain
And I talk to God but I got no prayers
I don't wanna rise out of this hell

Please don't leave me, though my heart is black and blue
My love, deceive me
I'll believe you, I'll believe you
Take Me Down

I'll please you in the morning light
When you're done, you leave my bed
And I've known all along that this ain't right
I give, I give, I give
You only takeCaptcha
Piosenkę Holly Williams Take Me Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Take Me Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Take Me Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Williams Take Me Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.