Cry Out For Love


When I was a young boy
So sad, you know
I was looking for the answers
But that was a while ago
Those days are gone
I found what I'm lookin' for
But what I got ain't nearly enough
So I'm cryin' out for love

Cry out for love
I can't find what I'm looking for
Cry out for love
Got a little, but I need some more

I looked around
This Tinseltown
It was just make believe
But there's a world
Within our world
The naked eye can't see
The Spirit of the Ancient One
That was, is, and shall be
His love is ringing in my ears
Crying out to me

Cry out for love
I can't find what I'm looking for
Cry out for love
Got a little, but I need some more

I ain't quittin'
I won't give up
'Cause I know what waits for me
You've been sittin'
Get off your butt
There's enough for you and me

Cry out for love
I can't find what I'm looking for
Cry out for love
Got a little, but I need some moreCaptcha
Piosenkę Holy Soldier Cry Out For Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cry Out For Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cry Out For Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holy Soldier Cry Out For Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.