Hold My Hand 


With a little love, and some tenderness
We'll walk upon the water
We'll rise above this mess
With a little peace, and some harmony
We'll take the world together
We'll take 'em by the hand

'Cause I've got a hand for you
'Cause I wanna run with you

Yesterday, I saw you standing there
Your head was down, your eyes were red
No comb had touched your hair
I said get up, and let me see you smile
We'll take a walk together
Walk the road awhile, 'cause

'Cause I've got a hand for you
I've got a hand for you
'Cause I wanna run with you
Won't you let me run with you? yeah

Hold my hand
Want you to hold my hand
Hold my hand
I'll take you to a place where you can be
Hold my hand
Anything you wanna be because
I wanna love you the best that, the best that I can

See I was wasted, and I was wasting time
'Till I thought about your problems, I thought about your crimes
Then I stood up, and then I screamed aloud
I don't wanna be part of your problems
Don't wanna be part of your crowd, no

'Cause I've got a hand for you
I've got a hand for you
'Cause I wanna run with you
Ah, won't you let me run with you?

Hold my hand
Want you to hold my hand
Hold my hand
I'll take you to the promised land
Hold my hand
Maybe we can't change the world but
I wanna love you the best that, the best that I can, yeah

Hold my hand
Want you to hold my hand
Hold my hand
I'll take you to a place where you can be
Hold my hand
Anything you wanna be because
IOhNo, No, No, No, No

Hold my hand
Want you to hold my hand
Hold my hand
I'll take you to the promised land
Hold my hand
Maybe we can't change the world but
I wanna love you the best that, best that I can
Oh, The best that I canCaptcha
Piosenkę Hootie & The Blowfish Hold My Hand  przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hold My Hand , gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hold My Hand . Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hootie & The Blowfish Hold My Hand  w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.