Pop Song


you introduced me to all of your friends
I saw your kindness
and what it said was that the lie would end
it's where you'll find us
if you're suspicious then just read the guide
the drum is leading
she'll bring you deep inside your troubled mind
to what you're feeling
can I watch you fly, when I cry
just carry on what you're doing
don't ignore me keep doing it
and if I die, make sure your mind is in this song
see all the images are up ahead, go easy sister
the universe cries out to be your friend, you might have kissed her
oh come alive in visible heart, spinning like a sparkler wheel
some people jive when they hear music start
oters just kneel
see all the images up ahead, go easy sister
the universe waits to be duly fed
you might have kissed her
come alive invisible heart, spinning like a sparkler wheel
some people jive when they hear it start
others just kneelCaptcha
Piosenkę Hothouse Flowers Pop Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pop Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pop Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hothouse Flowers Pop Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.