Hey, New York


For everything there has to be a reason
A little lie is never out of season
It's a', one young fine day
You're comin', you're comin' my way
Yeah!

For every stone there has to be a beetle
A little time, a bag of pine needles
It's a', one young fine day
You're comin', you're comin' my way

For every death there has to be a reason
A little lie is never out of season
It's a', one young fine day
You're comin', you're comin' my way
Please!Captcha
Piosenkę House Of Large Sizes Hey, New York przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hey, New York, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hey, New York. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę House Of Large Sizes Hey, New York w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.