Speeding Bullet


Are you the legendary?
Are you the keeper of the flame?
Can you be more specific?

I mean you've made a difference
I mean I think you struck a cord
And I could figure it out but

When everyday is perfect
Every symptom is a sign
I'll be the first to tell you

I'll be your genius
I'll be your cyrano
I won't take any credit

I'll paint a picture for you
Write the meaning upside down
Can you be more specific?

It's in the number seven
It's in the poemy thing I wrote
It's in the disconnected

But I can't tell you what to feel
I've had enough like this
I thought it mattered I'd be you

Inside a speeding bullet
Another speeding bullet tries
To pull himself together

He wants to place it neatly
He wants to suffer for a cause
He wants to feel the [Incomprehensible]

And everybody loves him
Everybody wants a piece
Of the scared chameleon

But I can't tell you what to feel
I've had enough like this
I thought it mattered I'd be you

I can't tell you what to feel
I've had enough of this
I thought it mattered I'd be it

If I thought it mattered I'd be it
If I thought it mattered
I'd write a song about itCaptcha
Piosenkę Huffamoose Speeding Bullet przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Speeding Bullet, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Speeding Bullet. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Huffamoose Speeding Bullet w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.