Just Before Dawn


Just before the sun breaks the darkness just before the shadows move on
I know a fool like me should be sleeping just before dawn
I keep telling my heart it's not worth it for the time our love's been living on
Still I'm here all alone my heart breaking just before dawn
I hold you in my arms while I'm dreaming
I awake to find the pillow I sleep on and you're gone
Just before the sun breaks the darkness just before the shadows move on
I beg my aching heart to forget you just before dawn
I beg my aching heart to forget you just before dawnCaptcha
Piosenkę Hugh X. Lewis Just Before Dawn przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Just Before Dawn, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Just Before Dawn. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hugh X. Lewis Just Before Dawn w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.